גבריאל יואל שמאות מקרקעין

גבריאל בעל ניסיון של כ – 27 שנים בענף הנדל"ן מתוכן כ – 16 שנות ניסיון כשמאי מקרקעין מוסמך

אודות

גבריאל בעל ניסיון של כ – 27 שנים בענף הנדל"ן מתוכן כ – 16 שנות ניסיון כשמאי מקרקעין מוסמך (רישיון משרד המשפטים מס' 1103).
לגבריאל השכלה משפטית (תואר ראשון ותואר שני).
גבריאל בוגר קורסים שונים, בינהם : קורס בגישור, קורס בוררות, קורס בניהול מו"מ עסקי.
גבריאל מוסמך כקבלן שלד ובעל תעודת הסמכה כמנהל עבודה באתר בניה.

סוגי שומות שעורך המשרד:

 • שומות נגדיות להיטלי השבחה, עריכת חוות דעת שמאית, ייצוג בדיונים אצל שמאים מכריעים, הופעה בוועדות ערר להיטלי השבחה.
 • שומות נגדיות לשומות שנערכו ע"י שמאי רשות מקרקעי ישראל, ייצוג בדיונים אצל שמאים מחוזיים, הופעה בפני וועדת ההשגות.
 • הכנת שומות בגין ירידת ערך לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה.
 • הכנת חוות דעת לבתי משפט. הופעה וחקירה בבתי משפט.
 • הערכות כל סוגי הנכסים (בתים צמודי קרקע, מגרשים לצמודי קרקע, דירות בבניה רוויה, נכסים מסחריים - חנויות, מבנים מסחריים, נכסים לתעסוקה - משרדים, תעשיה, מלאכה, שטחים ומגרשים חקלאיים, נחלות חקלאיות, משקי עזר, רכוש משותף, בתי מלון ונכסים מיוחדים).
 • הערכת שווי לדמי שכירות ראויים.
 • חוות דעת בגין ליקויי בנייה (הנני בעל תעודת קבלן שלד ותעודת מנהל עבודה מוסמך באתר בניה)
 • שומות לצורך הפרדה בין שווי הנכס לשווי יתרת הזכויות בנכס – שווי למיסוי (סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין).
 • הערכות שווי לדיירות מוגנת (שווי לדייר המוגן / שווי חלקו של בעל הבית / שווי למטרת פינוי).
 • חוות דעת לצורך תמ”א 38 / 'פינוי בינוי'
 • 'דוחות 0', בחינת הכדאיות הכלכלית לפרויקטים.
 • עריכת שומות לצורך דיווח לבורסה לניירות ערך - תקן 17.1.
 • הכנת טבלאות איחוד וחלוקה – טבלאות הקצאה לתכניות בנין עיר.
 • שמאות לנכס טרם רכישה.
 • אומדן תשלומים למנהל מקרקעי ישראל (דמי הסכמה, דמי היתר, דמי שימוש דמי רכישה בנחלות וכו’).
 • בדיקת חריגות בניה והכנת שומות טרם רכישה.
 • שמאות לצורך חלוקה בין יורשים.
 • שמאות בעקבות הפקעה במקרקעין לצרכי ציבור.
 • ייעוץ והפחתת מיסי נדל"ן.
 • סיוע שמאי בכתיבת התנגדויות לתכניות בנין עיר.
 • שמאות לצורך פירוק שיתוף.

צרו איתנו קשר

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן